Førfatter: Matilde Skogen Chauton

 

Optimatisering og produksjon av Mikroalger

Trond Jørgensen (Prof., UiT) åpnet møtet med å snakke om bioprospektering/ bioteknologi, og aktiviteter i nord. Det stilles spørsmål ved hva vi skal leve av når oljen tar slutt, og det er enighet om at Arktis har mange ressurser og at noen "oppdagelser" sikkert kan bli realisert. En SFI (MabCent) er nylig avsluttet, og et nytt senter er under etablering (Arctic BC).

Richard Ingebrigtsen (stipendiat, UiT) orienterte om screening aktivitet på kaldtvannsalger, der det hentes prøver fra iskant og arktisk vann. Bioassays viser at noen forbindelser er bioaktive, og det kan f.eks handle om at algene produserer forbindelser som gir beskyttelse mot beitedyr.

Kjell Inge Reitan (Prof., NTNU) viste til mangelen på essensielle oljer som tradisjonelt hentes fra fiskeolje, og beskrev mikroalger som en ny ressurs der vi kan frembringe råstoff uten konflikt med matproduksjon. Det er imidlertid noen utfordringer med produksjonen som må løses før det blir en bærekraftig industri. Bioteknologi er et viktig verktøy her.

Hans Chr. Eilertsen (Prof., UiT) orienterte om Finnfjord-prosjektet, Hans T Kleivdal (forskningsleder, UniResearch) om CO2BIO/Mongstad-prosjektet, Kari Skjånes (Bioforsk) orienterte om en Cost Action aktivitet, European Network for algal bioproducts, og Matilde S. Chauton (forsker, SINTEF) orienterte om et søknadsinitiativ mot EU H2020 der formålet er å styrke forskningssamarbeid på mikroalger mellom EU og f.eks USA.

Øyvind Stokke (HSL-fak., UiT) holdt en innledning om miljømessige og etiske aspekter ved massedyrking algedyrking, der han viste til eksempler på at teknologiutvikling har fått store og uforutsette konsekvenser: Tsjernobyl, drivhuseffekten, ozonhull, osv. Vitenskap må settes inn i større sammenheng, og vi må erkjenne at det vil være usikkerhet. Forenklede modeller kan hindre oss i å se avgjørende faktorer, og sannsynlige konsekvenser bestemmer ofte innsatsfaktorene. Uforutsette konsekvenser kan dermed bli veldig alvorlige. Poenget med dette var å vise hvordan man må tenke når det utvikles en ny stor industri som f.eks mikroalgedyrking. En plenumsdiskusjon fulgte innledningen, før møtet ble avrundet.

 

Se presentasjoner her.