Exact title: 
Dyrking av Tare - en ny industri i Norge
Abstract: 
Program og presentasjoner fra tareseminar med Næringskomiteen i Stortinget. Organisert av IBNN's special interest group for tang og tare, SIG Seaweed. Prosjektleder for SIG Seaweed er SINTEF.
Publication date: 
April, 2015