01.06.2015

Presentasjoner SIG Seaweed: Dyrkingsteknologi

Ett av målene med SIG Seaweed er å være en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling, og i den forbindelse ble det arrangert en tema-workshop i Trondheim 28.mai 2015.

Last ned presentasjonene her og programmet her

Tema på denne første workshopen var dyrkingsteknologi for tare, fra kimplanteproduksjon til ferdig innhøstet biomasse. I alt 32 personer deltok, hvorav 2/3 kom fra næringslivet og 1/3 fra FoU.

Målene med møtet var å gi en oversikt over bedrifter som har startet eller planlegger å starte med dyrking av tang og tare i Norge og la noen av disse presentere seg og sin aktivitet for resten av gruppen. Videre at FoU-miljøene som jobber med problemstillinger knyttet til dyrkingsteknologi fikk presentere sine forskningsaktiviteter og hvilke tilnærminger de gjør for å bidra til utvikling av en kostnadseffektiv og lønnsom produksjon.

Mange av deltakerne benyttet også muligheten til nettverksbygging og etablering av nye samarbeidsrelasjoner, noe som også er et svært sentralt mål for SIG Seaweed.

Ønske om markedsinformasjon
Flere etterlyste informasjon om markedet, både hvordan de kunne skaffe seg bedre oversikt over hvilke markeder som finnes nasjonalt og internasjonalt, og hva markedet vil ha av produkter laget av dyrket tang og tare. Det var derfor stemning for at marked kan være tema på neste workshop som SIG Seaweed skal arrangere.

 

 

Bilde: SINTEF